Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnotehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

NN 23/1997 (25.2.1997.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnotehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MINIMALNO-
-TEHNIČKIM UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96.) iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:

"Članak 15a.

Ako putnička agencija, koja organizira turističke paket aranžmane i izletničke programe plovnim objektima, svoje usluge neposredno pruža putniku tada se kao odgovarajući poslovni prostor iz članka 2. ovoga Pravilnika može smatrati i plovni objekt.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, poslovnica putničke agencije može biti smještena u zatvorenoj prostoriji na početku ulaza na plovni objekt, ili na palubi plovnog objekta i mora imati natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka putničke agencije. Veličina poslovnog prostora u poslovnici može biti manja od 16 m2.

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, putnička agencija iz stavka 1. ovoga članka treba imati: stol ili pult, najmanje jedno sjedalo za stranke, osiguranu mogućnost uporabe telefona te mogućnost korištenja zahoda."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/06
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 11. veljače 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.