Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika

NN 27/1997 (7.3.1997.), Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 4. alineja 2. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. veljače 1997., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU SPOMEN-TJEDNA
DANI HRVATSKOGA JEZIKA

I.

Dani od 11. do 17. ožujka, svake godine, proglašavaju se Danima hrvatskoga jezika, a u povodu obljetnice Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika (iz 1967. godine).

II.

Dani hrvatskoga jezika obilježavat će se prigodnim priredbama, predavanjima i natjecanjima u javnom i kulturnom životu Republike Hrvatske, u spomen Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, a u svrhu promicanja čistoće hrvatskoga jezika u javnoj uporabi.

Vlada Republike Hrvatske posebnom će odlukom utvrditi koje će se priredbe, predavanja i natjecanja financirati iz državnoga proračuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 610-02/97-01/01
Zagreb, 28. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.