Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

NN 28/1997 (12.3.1997.), Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavka 1. točke 44. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA SIGURNOST PLOVIDBE KOJU PLAĆAJU STRANE JAHTE I BRODICE NAMIJENJENE RAZONODI ILI ŠPORTU

I.

Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske prilikom prve prijave iznosi:

1. za brodice kuna

 do 3 metra s motornim pogonom i preko 4 kW 140

 od 3 do 4 metra dužine 210

 od 4 do 5 metara dužine 280

 od 5 do 6 metara dužine 350

 preko 6 metara dužine 485

2. za jahte

 do 7 metara dužine 525

 od 7 do 8 metara dužine 630

 od 8 do 9 metara dužine 735

 od 9 do 10 metara dužine 840

 od 10 do 11 metara dužine 945

 od 11 do 12 metara dužine 1.050

 od 12 do 15 metara dužine 1.225

 od 15 do 20 metara dužine 1.400

 od 20 do 30 metara dužine 1.575

 preko 30 metara dužine 1.750

II.

Izuzetno, prilikom ponovne prijave, iznos naknade iz točke I. ove naredbe umanjuje se za 10%.

III.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu ("Narodne novine", br. 22/95).

IV.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/20
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 5. ožujka 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.