Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 29/1997 (14.3.1997.), Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95), ministar rada i socijalne skrbi, donosi

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA REDOVNIH NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

I.

Svota cenzusa redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata usklađuje se prema visini prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1996. godini i od 1. 1. 1997. godine iznosi 609,90 kn mjesečno po članu kućanstva.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/05
Urbroj: 524-01-97-1
Zagreb, 11. ožujka 1997.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.