Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja

NN 29/1997 (14.3.1997.), Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96 - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se znanstvena područja, znanstvena polja unutar znanstvenih područja, te znanstvene grane unutar znanstvenih polja, s pripadajućim klasifikacijskim oznakama.

Članak 2.

Znanstvena područja su:

1. PRIRODNE ZNANOSTI

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI.

Članak 3.

Znanstvena polja unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polja:

1.01 Biologija

1.02 Fizika

1.03 Geoznanosti

1.04 Kemija

1.05 Matematika

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

2.01 Arhitektura i urbanizam

2.02 Brodogradnja

2.03 Elektrotehnika

2.04 Geodezija

2.05 Građevinarstvo

2.06 Grafička tehnologija

2.07 Kemijsko inženjerstvo

2.08 Metalurgija

2.09 Računarstvo

2.10 Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

2.11 Strojarstvo

2.12 Tehnologija prometa i transport

2.13 Tekstilna tehnologija

2.14 Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

2.15 Druge temeljne tehničke znanosti

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polja:

3.01 Temeljne medicinske znanosti

3.02 Kliničke medicinske znanosti

3.03 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

3.04 Veterinarska medicina

3.05 Stomatologija

3.06 Farmacija

3.07 Druge grane kliničke medicine

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

4.01 Agronomija

4.02 Šumarstvo

4.03 Biotehnologija

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polja:

5.01 Ekonomija

5.02 Pravo

5.03 Politologija

5.04 Informacijske znanosti

5.05 Sociologija

5.06 Psihologija

5.07 Odgojne znanosti

5.08 Demografija

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polja:

6.01 Povijest

6.02 Arheologija

6.03 Znanost o jeziku i književnosti (filologija)

6.04 Filozofija

6.05 Znanost o umjetnosti

6.06 Etnologija i antropologija

6.07 Teologija

Članak 4.

Znanstvene grane unutar znanstvenih polja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polje

1.01 Biologija

Grane:

1.01.01 biologija

1.01.02 ekologija

1.01.03 botanika

1.01.04 mikrobiologija

1.01.05 zoologija

1.01.06 genetika

1.01.07 biokemija

1.01.08 molekularna biologija

1.01.09 ostalo

Polje

1.02 Fizika

Grane:

1.02.01 fizika

1.02.02 astronomija i astrofizika

1.02.03 geofizika

1.02.04 biofizika

1.02.05 meteorologija

1.02.06 ostalo

Polje

1.03 Geoznanosti

Grane:

1.03.01 geologija

1.03.02 minerologija

1.03.03 geografija

1.03.04 ostalo

Polje

1.04 Kemija

Grane:

1.04.01 kemija

Polje

1.05 Matematika

Grane:

1.05.01 matematika

1.05.02 primijenjena matematika i matematičko modeliranje

1.05.03 statistika

1.05.04 računarstvo

1.05.05 ostalo

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

2.01 Arhitektura i urbanizam

Grane:

2.01.01 arhitektonsko projektiranje

2.01.02 urbanističko i prostorno planiranje

2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja

2.01.04 razvoj arhitekture i urbanizma i obnova graditeljskog naslijeđa

2.01.05 vrtna i pejsažna arhitektura

Polje

2.02 Brodogradnja

Grane

2.02.01 konstrukcija plovnih objekata

2.02.02 hidromehanika plovnih objekata

2.02.03 osnivanje plovnih objekata

2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata

Polje

2.03 Elektrotehnika

Grane:

2.03.01 elektroenergetika

2.03.02 elektrostrojarstvo

2.03.03 elektronika

2.03.04 telekomunikacije i informatika

2.03.05 radiokomunikacije

Polje

2.04 Geodezija

Grane:

2.04.01 kartografija

2.04.02 fotogrametrija

2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija

2.04.04 primijenjena geodezija

Polje

2.05 Građevinarstvo

Grane:

2.05.01 geotehnika

2.05.02 nosive konstrukcije

2.05.03 hidrotehnika

2.05.04 prometnice

Polje

2.06 Grafička tehnologija

Grana:

2.06.01 procesi grafičke reprodukcije

Polje

2.07 Kemijsko inženjerstvo

Grane:

2.07.01 reakcijsko inženjerstvo

2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi

2.07.03 analiza i sinteza procesa

2.07.04 inženjerstvo

2.07.05 procesi

Polje

2.08 Metalurgija

Grane:

2.08.01 procesna metalurgija

2.08.02 mehanička metalurgija

2.08.03 fizička metalurgija

Polje

2.09 Računarstvo

Grane:

2.09.01 arhitektura računalnih sustava

2.09.02 informacijski sustavi

2.09.03 obradba informacija

2.09.04 umjetna inteligencija

2.09.05 procesno računarstvo

Polje

2.10 Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Grane:

2.10.01 rudarstvo

2.10.02 naftno rudarstvo

2.10.03 geološko inženjerstvo

Polje

2.11 Strojarstvo

Grane:

2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)

2.11.02 procesno energetsko strojarstvo

2.11.03 proizvodno strojarstvo

2.11.04 brodsko strojarstvo

Polje

2.12 Tehnologija prometa i transport

Grane:

2.12.01 cestovni i željeznički promet

2.12.02 pomorski i rječni promet

2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet

2.12.04 zračni promet

Polje

2.13 Tekstilna tehnologija

Grane:

2.13.01 tekstilno mehaničko inženjerstvo

2.13.02 tekstilna kemija

2.13.03 odjevna tehnologija

2.13.04 dizajn tekstila i odjeće

Polje

2.14 Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Grane:

2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica

2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje

2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama

Polje

2.15 Druge temeljne tehničke znanosti

Grane:

2.15.01 automatika

2.15.02 energetika

2.15.03 materijali

2.15.04 organizacija rada i proizvodnje

2.15.05 tehnička mehanika i mehanika fluida

2.15.06 termodinamika

2.15.07 zaštita okoliša

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polja:

3.01 Temeljne medicinske znanosti

3.02 Kliničke medicinske znanosti

3.03 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

3.04 Veterinarska medicina

3.05 Stomatologija

3.06 Farmacija

3.07 Druge grane kliničke medicine

Grane:

01 anatomija

02 citologija, histologija i embriologija

03 fiziologija

04 genetika

05 neuroznanost

06 imunologija i imunohematologija

07 klinička kemija i laboratorijska medicina

08 medicinska biokemija

09 medicinska mikrobiologija

10 patologija

11 farmakologija i toksikologija

12 anesteziologija

13 pedijatrija

14 ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina

15 interna medicina

16 kirurgija

17 neurologija

18 psihijatrija

19 radiologija

20 otorinolaringologija

21 urologija

22 onkologija

23 nuklearna medicina

24 klinička farmakologija s toksikologijom

25 dermatologija

26 fizikalna medicina i rehabilitacija

27 infektologija

28 ortopedija

29 oftamologija

30 sudska medicina

31 opća medicina

32 javno zdravstvo

33 socijalna medicina

34 medicina rada

35 higijena

36 sestrinstvo

37 zdravstvena ekologija

38 epidemiologija

39 veterinarska medicina

40 stomatologija i oralna kirurgija

41 farmacija

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

4.01 Agronomija

Grane:

4.01.01 ekonomika

4.01.02 ekologija

4.01.03 bilinogojstvo

4.01.04 stočarstvo

4.01.05 uređenje krajobraza

4.01.06 ribarstvo

4.01.07 poljoprivredna tehnologija

4.01.08 fitomedicina

Polje

4.02 Šumarstvo

Grane:

4.02.01 uzgajanje šuma

4.02.02 hortikultura

4.02.03 uređivanje i zaštita šuma

4.02.04 iskorištavanje šuma

4.02.05 materijali

4.02.06 konstrukcije

4.02.07 drvna tehnologija

Polje

4.03 Biotehnologija

Grane:

4.03.01 biologija

4.03.02 inženjerstvo

4.03.03 upravljanje i kontrola kvalitete hrane i pića

4.03.04 otpadne tvari

4.03.05 nutricionizam

4.03.06 prehrambena tehnologija

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polje

5.01 Ekonomija

Grane:

5.01.01 opća ekonomija

5.01.02 ekonomika poduzetništva

5.01.03 financije i fiskalna politika

5.01.04 kvantitativna ekonomija

5.01.05 management i upravljanje

5.01.06 međunarodna ekonomija

Polje

5.02 Pravo

Grane:

5.02.01 povijest prava i države

5.02.02 rimsko pravo

5.02.03 teorija prava i države

5.02.04 ustavno pravo

5.02.05 kazneno pravo i kazneno procesno pravo

5.02.06 građansko pravo i građansko procesno pravo

5.02.07 obiteljsko pravo

5.02.08 međunarodno pravo

5.02.09 financijsko pravo

5.02.10 upravno pravo i uprava

5.02.11 trgovačko pravo i pravo društava

5.02.12 pomorsko i općeprometno pravo

5.02.13 međunarodno privatno pravo

5.02.14 radno i socijalno pravo

Polje

5.03 Politologija

Grane:

5.03.01 politologija

5.03.02 teorija i povijest politike

5.03.03 politička filozofija

Polje

5.04 Informacijske znanosti

Grane:

5.04.01 informacijski sustavi i informatologija

5.04.02 komunikologija

5.04.03 knjižničarstvo

5.04.04 arhivistika i dokumentalistika

5.04.05 muzeologija

Polje

5.05 Sociologija

Grane:

5.05.01 sustavna sociologija

5.05.02 teorijska i povijesna sociologija

5.05.03 metodologija

5.05.04 sociologija znanja

5.05.05 posebne sociologije

Polje

5.06 Psihologija

Grane:

5.06.01 sustavna psihologija

5.06.02 biološka i fiziološka psihologija

5.06.03 razvojna psihologija

5.06.04 socijalna psihologija

5.06.05 klinička psihologija

5.06.06 posebne psihologije

Polje

5.07 Odgojne znanosti

Grane:

5.07.01 opća pedagogija

5.07.02 sustavna pedagogija

5.07.03 didaktika

5.07.04 andragogija

5.07.05 defektologija

5.07.06 logopedija

5.07.07 kineziologija

Polje

5.08 Demografija

Grane:

5.08.01 demografija

5.08.02 demogeografija

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polje

6.01 Povijest

Grane:

6.01.01 opća povijest

6.01.02 nacionalna povijest

6.01.03 pomoćne povijesne znanosti

Polje

6.02 Arheologija

Grane:

6.02.01 prapovijesna arheologija

6.02.02 antička arheologija

6.02.03 srednjovjekovna arheologija

Polje

6.03 Znanost o jeziku i književnosti (filologija)

Grane:

6.03.01 jezikoslovlje

6.03.02 teorija i povijest književnosti

6.03.03 kroatistika

6.03.04 slavistika

6.03.05 anglistika

6.03.06 germanistika

6.03.07 romanistika

6.03.08 klasična filologija

6.03.09 orijentalna i ostale filologije

6.03.10 leksikografija i enciklopedika

Polje

6.04 Filozofija

Grane:

6.04.01 logika

6.04.02 ontologija

6.04.03 spoznajna teorija

6.04.04 estetika

6.04.05 etika

6.04.06 povijest filozofije

Polje

6.05 Znanost o umjetnosti

Grane:

6.05.01 povijest umjetnosti

6.05.02 likovne umjetnosti

6.05.03 teatrologija

6.05.04 muzikologija

6.05.05 teorija umjetnosti

Polje

6.06 Etnologija i antropologija

Grane:

6.06.01 antropologija

6.06.02 etnologija

6.06.03 folkloristika

Polje

6.07 Teologija

Grane:

6.07.01 dogmatika

6.07.02 moralna teologija

6.07.03 pastoralna teologija

6.07.04 egzegeza

6.07.05 crkvena povijest

Članak 5.

U području biomedicinskih znanosti prije brojčane oznake grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati podjela na područja i polja uređena po prijašnjim propisima.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 640-01/97-04/020
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 6. ožujka 1997.

Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.