Ispravak Zakona o ustanovama

NN 29/1997 (14.3.1997.), Ispravak Zakona o ustanovama

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o ustanovama objavljenom u "Narodnim novinama" broj 76 od 16. kolovoza 1993. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O USTANOVAMA

U članku 71. stavku 1. druga rečenica točke 7. je stavak 2. članka 71. i treba glasiti:

"U slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga članka provodi se postupak likvidacije ustanove uz odgovarajuću primjenu propisa o likvidaciji javnog trgovačkog društva."

Klasa: 025-04/92-02/01
Zagreb, 14. ožujka 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.