Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 29/1997 (14.3.1997.), Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine objavljenom u "Narodnim novinama" broj 23 od 25. veljače 1997. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

U preambuli umjesto riječi "zavod" treba stajati riječ "zavoda".

U članku 2. u alineji dvadeset iza slova "T" umjesto brojke "1" treba stajati brojka "2", a iza brojke "2" trebaju stajati riječi "i manja od vrijednosti T1".

U alineji dvadeset i drugoj umjesto riječi "obvezatna vrijednost" trebaju stajati riječi "obvezatne vrijednosti", a umjesto riječi "vrijednost" treba stajati riječ "vrijednosti".

U alineji dvadeset i trećoj umjesto riječi "vrijednost" treba stajati riječ "vrijednosti".

U alineji dvadeset i četvrtoj umjesto riječi "vrijednost" treba stajati riječ "vrijednosti".

U članku 7. stavku 3. u točki 1. umjesto riječi "primijeniti" treba stajati riječ "promijeniti".

U članku 8. stavku 5. ispred riječi "nazivnih" treba stajati riječ "istih".

U članku 15. stavku 1. u točki 2. umjesto riječi "mililitrama" treba stajati riječ "milimetrima".

U članku 18. u naslovu umjesto velikog slova "E" treba stajati malo slovo "e".

U članku 34. u stavku 1. umjesto riječi "tijela" treba stajati riječ "tijesta".

U Prilogu 3. u tablici u točki 2.2.1. iza riječi "ili" treba stajati riječ "ne" i zarez.

U tablici u točki 2.7. iza tar. br. CT "08.05" treba stajati zarez i tar. br. CT "08.06", a u stupcu 2 Normir. vrijedn. iza broja "250" treba stajati broj "500".

U tablici u točki 4.3. u stupcu 5 Nacion. vrijedn. treba brisati broj "3000".

U tablici u točki 6.1. iza riječi "ogledala" treba stajati tar. br. CT "(tar. br. CT 34.05)" i zarez.

U Prilogu 4.a. točki 4. u podtočki c) u drugom stavku umjesto riječi "od" treba stajati riječ "do".

U stavku iza podtočke f) umjesto izraza "k = t/Ö" treba stajati izraz "k = t/Ön".

U točki 7.1. umjesto riječi "vrijednost x" treba stajati riječ "vrijednost x", a umjesto točke treba stajati dvotočje.

U Prilogu 4.b. u točki 7. umjesto iznosa "a.R" treba stajati iznos "a·R".

U Prilogu 5. u točki 4.3. umjesto nejednadžbe "x + k.s Ł Tg" treba stajati nejednadžba "x + k.s Ł Tg", a umjesto nejednadžbe "x - k.s ł Td" treba stajati nejednadžba "x - k.s ł Td".

U Prilogu 6. točki 4.1. u podtočki b) umjesto riječi "ovjerenim" treba stajati riječ "ovjernim".

U Prilogu 8. u tablici 1. u drugom stupcu Obujam V ml umjesto broja "735" treba stajati broj "750", a umjesto broja "1520" treba stajati broj "15200".

U tablici 2. u prvom stupcu Obujam V u ml umjesto broja "10000" treba stajati broj "1000".

Klasa: 011-02/97-03/01
Urbroj: 558-03/1-97-3
Zagreb, 10. ožujka 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.