Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratsko

NN 31/1997 (21.3.1997.), Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratsko

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom se dr. MARKO ŽAJA izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, postavlja i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Republici Sveti Toma i Prinsipe, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-97-429/1
Zagreb, 12. ožujka 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.