Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

NN 31/1997 (21.3.1997.), Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom se dr. MLADEN IBLER izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, postavlja i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:01-97-428/1
Zagreb, 12. ožujka 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.