Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 35/1997 (4.4.1997.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine" br. 38/94, 82/94, 50/95, 62/95, 79/95, 86/95 i 32/96) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 8. u PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Rijeci u koloni "Područje općine ili grad" iza riječi "Klana" dodaje se riječ "Kostrena", u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta" brojka "13" zamjenjuje se brojkom "15", u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Rijeka brojka "10" zamjenjuje se brojkom "11" te u istoj koloni iza mjesta "Kraljevica" dodaje se mjesto "Kostrena" i u njegovoj ravnini dodaje se brojka "1".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-01/6
Urbroj: 514-02-01/3-97-12
Zagreb, 27. ožujka 1997.

Ministar pravosuđa
Miroslav Šeparović, v. r.