Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

NN 40/1997 (16.4.1997.), Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 4. Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine", broj 1/6/96 - dodatak Međunarodni ugovori), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O IZRADI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI

I.

Ministarstvo kulture izradit će Nacionalnu strategiju i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (u daljnjem tekstu: NSAP), sukladno odredbama Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, do travnja 1998. godine.

II.

Sredstva za izradu NSAP-a u iznosu od 500.000,00 kuna osigurat će se iz Tekuće proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, a preostala sredstva potrebita za izradu NSAP-a koristit će se iz dodijeljenih namjenskih bespovratnih sredstava Fonda za globalni okoliš (Global Environment Facility, Washington), u iznosu od 102.000 USD.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-02/92-01/04
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 10. travnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.