Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

NN 41/1997 (18.4.1997.), Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. MLADENA IBLERA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-97-598/1
Zagreb, 14. travnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.