Odluka o proglašenju 17. svibnja "Danom službi nacionalne sigurnosti

NN 45/1997 (29.4.1997.), Odluka o proglašenju 17. svibnja "Danom službi nacionalne sigurnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1997. godine, donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 17. SVIBNJA "DANOM SLUŽBI NACIONALNE SIGURNOSTI"

I.

Dan 17. svibnja proglašava se "Danom službi nacionalne sigurnosti".

II.

"Dan službi nacionalne sigurnosti" obilježit će se na prigodan način u svim ustrojbenim jedinicama Ureda za nacionalnu sigurnost i članicama Obavještajne zajednice.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 960-01/97-01/02
Ubroj: 5030107-97-1
Zagreb, 24. travnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.