Odluka o osnivanju Lučke uprave Split

NN 45/1997 (29.4.1997.), Odluka o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavaka 1. i 2. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

TEMELJNE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Split (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split.

Luka Split prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Lučka uprava iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom Lučka uprava Split.

Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Split Authority.

Sjedište je u Splitu, Gat sv. Duje 1.

III.

Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o morskim lukama.

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ove točke ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost lučke uprave utvrđene Zakonom o morskim lukama.

LUČKO PODRUČJE

IV.

Lučko područje luke Split nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:

1. Bazen Gradska luka

kopneni dio

Obuhvaća područje od lukobrana do spoja Obale Lazareta i Obale hrvatskog narodnog preporoda i to:

Lukobran - južnim rubom parcela k. č. br. 9543, 9551 i 9564/9 na istok do korijena lukobrana. Odatle na sjever istočnim pročeljem upravne zgrade "Dalmacijavino" i istočnim rubom parcela k. č. br. 9555/1, 9558/2, 9555/2, 9554/2 do točke koja se nalazi 32 metra istočno od sjeverne strane korijena Gata sv. Duje. Nadalje, granica ide prema sjeveru zapadnim rubom kamenog otoka koji odvaja operativnu prometnicu putničke luke od javne prometnice, pa do kraja kamenog otoka, a odatle zamišljenom linijom na kameni pločnik na spoju Gata sv. Nikola i Obale kneza Domagoja. Odatle rubom kamenog pločnika na zapad do istočnog ruba k. č. br. 13826. Dalje, granica ide prema sjeveru do spoja korijena Gata sv. Nikole i kamenog pločnika, te na sjever do spoja Obale Lazareta i Obale hrvatskog narodnog preporoda, a dalje obalom u smjeru juga do početne točke, odnosno lukobrana.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k. č. br. k. o. Split kako slijedi:

Obuhvaća k. o. Split k. č. br. 9542/2, 9542/1, 9544/1, 9543, 9545, 9546, 9547, 9549, 9550, 9544/5, 9548, 9551, 9552, 9553, 9564/9, dio 9564/1, 9554, 9544/4, 9555/3, 9544/2, 9555/2, 9555/1, 9556, dio 13828/1, dio 13828/4, 13829, dio 13827, 13826.

morski dio

- sidrište za brodove koji prevoze opasne terete omeđeno je spojnicom:

- do 7,5 m gaza

A. 43029,2ž N 16029,6ž E

B. 43029,2ž N 16031,6ž E

C. 43028,4ž N 16031,6ž E

D. 43028,4ž N 16029,6ž E

- preko 7,5 m gaza

A. 43027,8ž N 16029,6ž E

B. 43027,8ž N 16031,6ž E

C. 43026,6ž N 16029,6ž E

D. 43026,6ž N 16031,6ž E

- Bazen Gradske luke omeđen je spojnicom točaka:
A. 43030,45ž N 16026,56ž E (Mulić na Obali narodnog preporoda) ide linijom na crveno lučko svjetlo gradske luke do pozicije
B. 43030,05ž N 16026,1ž E a odatle do pozicije

C. 43028ž N 16026,4ž E i točke

D. 43028ž N 16027,8ž E ispred gradske luke do kopnene pozicije ispod svjetionika

E. 43030,03ž N 16026,88ž E

2. Vranjički bazen

kopneni dio

Obuhvaća područje rta Stinice do granice k. o. Split - k. o. Solin i to:

Od morske obale na zapadnoj strani uvale Pijat, zapadnom granicom k. č. br. 14139 na jug do puta, čijom istočnom stranom na jug do južne granice k. č. br. 28/1. Odatle na istok južnim granicama k. č. br. 28/1, 13555, 29, 30, 32, 37, 38/3, i 38/2 do k. č. br. 39/4. Dalje zapadnim granicama k. č. br. 39/4, 1187/1 i 1187/3 na jug do zamišljene linije koja ide sjevernim pročeljem zgrade na k. č. br. 1187/3 i 1187/1 i dalje prema istoku, do istočne granice k. č. br. 13473/5, te prema sjeveru do južne granice 1112/2, te istočno do granice sa k. č. br. 1112/1 prema sjeveru do sjeverne granice k. č. br. 1112/1 i sjevernom granicom 1112/1 do spoja sa Solinskom cestom (k. č. br. 13562/1). Solinskom cestom u smjeru istoka i sjeveroistoka 1800 m do istočne granice k. č. br. 93/1. Odatle istočnom granicom k. č. br. 93/1 na sjever do željezničke pruge, odnosno granice k. o. Split - k. o. Solin. Granicom k. o. Split na jugozapad do morske obale. Dalje morskom obalom u smjeru zapada do početne točke.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k. č. br. k. o. Split kako slijedi: 14139, dio 27, dio 28/1, 13555, 13917, 29, 30, 32, 35/2, 36, 34/1, 34/2, 37, 39/2, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39/1, 39/3, 39/4, 14137, dio 1187/3, dio 1187/1, 1110/2, 1110/1, 1110/3, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 45, 46, 47, 41, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 922, 56/1, 56/2, 921, 920, 916/1, 916/2, 915, 914, 909/1, 909/2, 72/1, 72/2, 71, 74/1, 76/1, 73/1, 75/1, 63, 77/1, 58/2, 70, 69, 73/2, 75/2, 74/2, 76/2, 911, 58/3, 910/2, 913, 912, 58/4, 910/1, 68, 67, 66, 62, 65, 59/4, 64, 77/2, 60/3, 61/1, 58/1, 57, 60/1, 60/2, 78/1, 59/2, 61/2, 59/1, 13562/2, 40, 13473/3, 13473/5, 1170/5, 1114/2, 78/2, 83/1, 81/1, 82, 81/2, 79/1, 79/2, 83/2, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 88/1, 88/2, 92/1, 92/2, 92/3, 87, 86, 85/1, 85/2, 89, 90, 91, 93/1, 93/2, 93/3 i 14137.

3. Solinski bazen

kopneni dio

- Obuhvaća područje od granice k.o. Solin - k.o. Split do najzapadnije točke nastavka južne obale Salonit i to na granici k.o. Solin - k.o. Split i ide katastarskom granicom na sjeveroistok 900 m do skretanja katastarske granice na istok. Dalje u smjeru sjeveroistoka do mosta (Splitska ulica). Od mosta sjevernom granicom k.č.br. 8047 na zapad i jugozapad 600 m do istočne granice k.č.br. 7541 do Vranjičkog puta. Vranjičkim putem - sjevernim granicama k.č.br. 7541, 7542, 7543, 7549/1 i 7550/1 do puta. Zapadnom granicom puta na jug do pruge za silos. Odatle na zapad i jug oko mosne vage do linije južnog pročelja zgrade - k.č.br. 7562/14. Dalje na zapad južnim granicama k.č.br. 7562/14 i 7562/15 do jugozapadnog kraja zgrade k.č.br. 7562/15. Dalje na zapad južnim pročeljem zgrade sagrađene na k.č.br. 7562/3, 8327 i 7740/1. Od kraja zgrade u luku na zapad na udaljenosti 6 m od neuređenog dijela obale do sjeveroistočnog kuta k.č.br. 7740/2. Sjevernom granicom k.č.br. 7740/2 na zapad do paracele 8312 kojom na jug do k.č.br. 8311. Sjevernom granicom k.č.br. 8311 na zapd 105 m do kuta parcele i odatle na jugozapad 10 m od najzapadnije točke nastavka južne obale Salonita. Morskom obalom u smjeru istoka do granice k.o. Solin - k.o. Split.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k.č.br. k.o. Solin kako slijedi: dio 8047, 8326, 7541, 7542, 7543, 7537, 8281, 7549/1, 7549/2, 7550/1, 7562/1, 7562/5, 7562/6, 7562/7, 7562/16, dio 7562/2, 8328, dio 8327, dio 8311, dio 7740/2 i dio 7740/1.

- Obuhvaća područje od granice k.o. Solin - k.o. Kaštel Sućurac do istočne granice kompleksa INE i to:

Od granice k.o. Kaštel Sućurac i ide na istok 30 m, na jug 5 m i jugoistok 65 m do zgrade "Dalmacijacementa". Nastavlja pročeljem zgrade - zapadnim granicama k.č.br. 5813/40 i 5813/49 na jug i dalje na istok južnom granicom k.č.br. 5813/49. Odatle od kraja zgrade dalje na istok 75 m prolazeći na 10 m udaljenosti od morske obale. Dalje u smjeru sjeveroistoka na udaljenosti od 10 m od obale do južne granice k.č.br. 5816. Nadalje, jugoistočnom granicom k.č.br. 5816 na sjeveroistok 35 m i odatle pravo na jug do morske obale. Morskom obalom u smjeru zapada do granice k.o. Solin - k.o. Kaštel Sućurac.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k.č.br. k.o. Solin kako slijedi: dio 5813/1, dio 5814, 8317, 8318, dio 8319, dio 5815, dio 8320 i dio 5824/1.

2. i 3. Vranjički i solinski bazen

morski dio

- Ide linijom obale južnog dijela nastavka obale Salonit do pozicije 43031,85ž N 16027,50ž E do točke na kopnu (zapadni dio uvale Pijat).

4. Kaštelanski bazen

kopneni dio

- Bazen A

Obuhvaća područje i to od morske obale u kompleksu "Adriachema" 7 m i zapadno od tankerskog veza i ide na sjever 10 m. Dalje na istok 16 m, jug 30 m i zatim opet na istok 20 m do puta. Putem na jug 20 m i dalje južnom granicom putem na istok 180 m. Odatle u smjeru sjeveroistoka uz pročelja zgrada na k.č. br. 7685 i 7683 95 m. Odatle u smjeru istoka prolazeći 5 m južnije od jugoistočnog kuta zgrade na k.č.br. 7672. Dalje na istok uz morsku obalu (na 10 m udaljenosti od iste) do točke 30 m južnije od k.č.br. 2432. Odatle na sjever 30 m do južne granice k.č.br. 2432. Južnom granicom k.č.br. 2432 i 2438 do morske obale. Morskom obalom na zapad do početne točke.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k.č.br. k.o. Kaštel Sućurac kako slijedi: dio 1138/1, 7692.

- Bazen B

Obuhvaća područje od istočne granice tvornice "Sv, Juraj" do zapadne granice "Adriachema" i to:

Od morske obale zapadni kut k.č.br. 2399 na zapad južnim pročeljem zgrade 25 m do kuta zgrade. Od jugozapadnog kuta zgrade na jug u smjeru zapadnog pročelja 20 m do točke 10 m udaljene od morske obale. Dalje u smjeru zapada 200 m prateći liniju morske obale, ali 10 m sjevernije od iste, do južnog pročelja zgrade. Od južnog pročelja zgrade na zapad 70 m i dalje na sjeverozapad 85 m paralelno s morskom obalom, ali 10 m sjevernije od iste. U smjeru sjevera 20 m i dalje na zapad 10 m do zapadne granice k.č.br. 1990/1. Zapadnom granicom k.č.br. 1990/1 na sjever 40 m. Dalje na sjeveroistok 50 m na udaljenosti 10 m od stare morske obale i dalje u smjeru sjevera 140 m uz morsku obalu, ali 10 m istočnije od iste do zelene površine. Zelenom površinom - sjevernim rubom putem na zapad 70 m i na sjever istočnim rubom putem 240 m do jugoistočnog kuta zgrade - skladišta "Adriachema" južnim pročeljem zgrade na zapad i zapadnim pročeljem na sjever.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k.č. br. k.o. Kaštel Sućurac i to: dio 1990/1, 2512/1 i dio 2499/3.

- Bazen C

Obuhvaća područje od granice k.o. Sućurac - k.o. Solin do zapadne granice ex "Rezališta" i to:

Od morske obale granicom Kaštel Sućurac - Solin na sjever 10 m. Dalje prateći morsku obalu na zapad 32 m i sjeverozapad 80 m usporedo s linijom obale, ali 10 m sjevernije od iste. Dalje u smjeru zapada - sjeverozapada 90 m do istočno od pruge. Odatle na sjever 50 m i na zapad 87 do sjeverne granice k.č.br. 2234/21. Sjevernom granicom k.č.br. 2234/21 12 m na zapad i zapadnom granicom na jug 55 m. Odatle na zapad 65 m do južne granice k.č.br. 2234/24 kojom na zapad još 20 m. Zapadnom granicom k.č.br. 2234/1 na jugozapad 10 m do morske obale. Morskom obalom na istok do granice, k.o. Kaštel Sućurac - k.o. Solin odnosno početne točke.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k.č.br. k.o. Kaštel Sućurac i to: dio 2234/1, 2234/20, 2234/21 i 2234/22.

morski dio

- Bazen A

A. 43032,63ž N 16025,42ž E

B. 43032,58ž N 16024,88ž E

- Bazen B

od točke na kopnu

A. 43032,33ž N 16026,98ž E do točke

B. 43032,12ž N 16026,95ž E do točke

C. 43032,1ž N 16026,3ž E do točke na kopnu

D. 43032,63ž N 16026,4ž E

- Bazen C

od točke na kopnu

A. 43032,03ž N 16028,38ž E

B. 43032,03ž N 16027,77ž E

- Sidrište ispred K. Kambelovca

43032,62ž N 16023,28ž E

LUČKE DJELATNOSTI

V.

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje i lučke nadgradnje jesu:

1. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, fumigacija, deratizacija, oplemenjivanje, dorada, sortiranje, uzorkovanje, markiranje, vaganje i uvrećavanje generalnog tereta, drva i drvnih prerađevina, sipkih i tekućih tereta, žitarica i njezinih proizvoda, nafte i derivata, cementa i cementnih proizvoda, umjetnih gnojiva, starog željeza, ugljena alkohola, troske, gipsa, šećera, limova, PVC, vinil klorid monomera, sumpora, kane, ribljeg brašna, kamena u blokovima, azbest, čelične gredice i razna pakirana roba, kao i RoRo tereta;

2. popravak, servisiranje, pranje i čišćenje kontejnera;

3. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata;

4. ukrcaj i iskrcaj putnika, vozila i tereta;

5. ostale gospodarske djelatnosti za koje se daje koncesija na lučkom području su:

- davanje vode, električne energije i telefona brodovima i brodicama,

- lučki iskopi,

- pružanje usluga putnicima i brodovima,

- kontrola kakvoće i količine robe,

- agencijska i špediterska djelatnost,

- lučko tegljenje,

- servisi lučke mehanizacije,

- održavanje objekata podgradnje i nadgradnje,

- učvršćivanje tereta,

- oblaganje i osiguravanje tereta i prijevoznih sredstava,

- korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog akvatorija,

- čišćenje luke.

Koncesija se dodjeljuje za svaku od djelatnosti iz stavka 1. ove točke.

Popis objekata podgradnje i nadgradnje i grafički prikaz lučkog područja sastavni je dio ove Odluke, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".

TIJELA LUČKE UPRAVE

VI.

Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.

VII.

Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom o morskim lukama.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.

VIII.

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu o morskim lukama i Statutu Lučke uprave.

Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom o morskim lukama.

Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

IX.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD

X.

Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u popisu podgradnje i nadgradnje iz točke V. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. ove točke ne čine imovinu Lučke uprave.

XI.

Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, odnosno objekata podgradnje i nadgradnje, te preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje poduzeća "Održavanje i izgradnja luka" Split na lučkom području, a koja su utvrđena bilancom poduzeća "Održavanje i izgradnja luka" Split na dan 31. prosinca 1996. i diobenom bilancom na dan upisa Lučke uprave u sudski registar.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu lučke uprave.

XII.

Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave sukladno Zakonu o morskim lukama čine:

a) lučke pristojbe;

b) naknade od koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke V. ove Odluke;

c) naknade od novih koncesija koje daje lučka uprava;

d) sredstva Proračuna Republike Hrvatske;

e) ostali prihodi.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XIII.

Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz točaka XI. i XII. ove Odluke.

XIV.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

XV.

Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje.

XVI.

Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveza osnivača i Lučke uprave koja nisu uređena Zakonom o morskim lukama i ovom Odlukom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Lučke uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVII.

Lučka uprava preuzima dio potrebnih zaposlenika koji na dan stupanja na snagu ove Odluke u poduzeću "Održavanje i izgradnja luka" Split obavljaju poslove koje preuzima Lučka uprava.

XVIII.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Oduke.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će u roku 8 dana do dana stupanja na snagu ove Odluke zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 35. Zakona o morskim lukama da u roku 15 dana imenuje u skladu sa Zakonom o morskim lukama po jednog člana Upravnog vijeća.

XIX.

Upravno vijeće Lučke uprave donijet će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke Statut Lučke uprave.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.

XX.

Ministar pomorstva, prometa i veza imenovat će u roku 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke privremenog ravnatelja Lučke uprave koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

XXI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/97-01/05
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 24. travnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.