Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica

NN 45/1997 (29.4.1997.), Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke c) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU STRANIH JAHTI, SPORTSKIH JEDRILICA I SPORTSKIH BRODICA

I.

Za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica koji nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja za plovidbu hrvatskim unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, te unutrašnjim plovnim putovima gdje se obavlja međunarodna plovidba, lučka kapetanija, odnosno kapetanija pristaništa obavlja preglede za koje se plaća naknada koja iznosi:

kuna

1. Brodice

a) na vesla ili jedra bez vlastitog porivnog uređaja

- do 4 metra dužine 55

- od 4 do 5 metara dužine 70

- više od 5 metara dužine 90

b) sa vlastitim porivnim uređajem

- do 3 metara dužine 55

- od 3 do 4 metra dužine 70

- od 4 do 5 metara dužine 90

- od 5 do 7 metara dužine 110

- od 7 do 9 metara dužine 125

- više od 9 metara dužine 145

2. Jahte

- do 7 metara dužine 125

- od 7 do 9 metara dužine 145

- od 9 do 11 metara dužine 160

- od 11 do 15 metara dužine 180

- više od 15 metara dužine 250

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica ("Narodne novine", br. 40/93).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/35
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. rujna 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.