Odluka o odlikovanju Slavka Šestaka Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 47/1997 (6.5.1997.), Odluka o odlikovanju Slavka Šestaka Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

za osobite zasluge u kulturi.

Slavko Šestak

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM MARKA MARULIĆA

Broj: 01-051-97-13-1-4/1
Zagreb, 15. travnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.