Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-5/1 od 15

NN 47/1997 (6.5.1997.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-5/1 od 15

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u promicanju i očuvanju hrvatskih kulturnih vrednota u Mađarskoj, kao i razvijanje prijateljskih odnosa između hrvatskog i mađarskog naroda.

1. Vlč. Štefan Dumović

2. Mijo Karagić

Broj: 01-051-97-13-1-5/1
Zagreb, 15. travnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.