Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-3/1 od 14

NN 47/1997 (6.5.1997.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-3/1 od 14

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi.

1. Petar Brečić, posmrtno

2. dr. Branimir Glavičić

Broj: 01-051-97-13-1-3/1
Zagreb, 14. travnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.