Pravilnik o izmjenama Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije

NN 47/1997 (6.5.1997.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IDENTIFIKACIJSKOM KODU PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o identifikacijskom kodu putničke agencije ("Narodne novine", broj 78/96.) u članku 7. stavku 2. alineje 13. i 15. mijenjaju se i glase:

"- za županiju Zadarsku: broj 23

- za županiju Šibensko-kninsku: broj 22".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/36
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 28. travnja 1997.

Ministar turizma
mr. Niko Bulić, v. r.