Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi

NN 48/1997 (9.5.1997.), Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96), donosim

ODLUKU

kojom postavljam NIKU BEZMALINOVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-97-691/1
Zagreb, 29. travnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.