Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "PRVI PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Dr. FRANJO TUĐMAN

NN 49/1997 (13.5.1997.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "PRVI PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Dr. FRANJO TUĐMAN

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 7. svibnja 1997. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA
"PRVI PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Dr . FRANJO TUĐMAN"

1. Narodna banka Hrvatske u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. - Zagreb izdaje, u prigodi 75. rođendana dr. Franje Tuđmana, zlatni i srebreni kovani novac odavajući počast prvom Predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu, koji je svojim vodstvom hrvatske unutarnje i vanjske politike ostvario punu samostalnost i međunarodno priznanje demokratske države Hrvatske, vjekovni san svih Hrvata.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 1.000 kuna, u količini ne većoj od 3.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 3.000.000,00 kuna.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenima od 200 i 150 kuna. Srebreni kovani novac od 200 kuna izdaje se u količini ne većoj od 5.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 1.000.000,00 kuna. Srebreni kovani novac od 150 kuna izdaje se u količini ne većoj od 10.000 komada i u svoti ne većoj od 1.500.000,00 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 7,00 grama i promjer od 22 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 1.000 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu dominira portret dr. Franje Tuđmana, Predsjednika Republike Hrvatske. Kružno uz rub, u prvom retku, počev s lijeve strane portreta, ispisan je tekst "PRVI PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE". Tekst okružuje portret i završava s njegove desne strane. U drugom retku, počev s lijeve strane portreta ispisan je tekst "DR. FRANJO TUĐMAN". Tekst završava u gornjoj lijevoj polovici plohe kovanog novca. Na desnoj polovici plohe, između portreta i prvog retka teksta, ispisan je u drugom retku tekst "14. SVIBNJA 1922." Ispred znamenke "14" prikaz je šesterokrake zvjezdice, što je oznaka za nadnevak rođenja.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 1.000 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu dominira prikaz Predsjedničkog grba. Iznad grba, u središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub kovanog novca, brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "1000", ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA". U razini donjeg ornamenta Predsjedničkog grba oznaka je godine izdanja 1997., prikazana na način da su dvije prve znamenke "19" s lijeve strane ornamenta, a druge dvije "07" s desne strane ornamenta. Ispod Predsjedničkog grba, kružno uz rub, prikaz je dvije grančice. Grančica hrasta s plodovima položena je na lijevu stranu, dok je na desnu stranu položena grančica lovora u cvatu. U gornjem polukrugu, polukružno uz rub, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA", razdvojen brojčanom oznakom nominale i tekstualnim nazivom novčane jedinice.

7. Obod je prigodnog zlatnog kovanog novca od 1.000 kuna gladak.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna imat će s lica izgled istovjetan opisu iz točke 5. ove Odluke.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna imat će s naličja izgled istovjetan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. Iznad grba, u središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub kovanog novca, brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "200".

11. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna imat će s lica izgled istovjetan opisu iz točke 5. ove Odluke.

12. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna imat će s naličja izgled istovjetan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. Iznad grba, u središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub kovanog novca, brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "150".

13. Obod je prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 i 150 kuna gladak.

14. Autor idejnog i likovnog rješenja akademski je kipar Kažimir Hraste.

15. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po slijedećim cijenama:

1) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 1000 kuna i prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 1.755,00 kuna;

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna po cijeni od 1.300,00 kuna,

3) prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260,00 kuna;

4) prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 195,00 kuna.

16. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 14. svibnja 1997. godine.

17. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

18. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 386/97.
Zagreb, 7. svibnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.