Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997."

NN 49/1997 (13.5.1997.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997."

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 7. svibnja 1997. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA
KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA
"1997"

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997." izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94.), s istovjetnim osnovnim obilježjima (izuzev oznake godine kovanja) utvrđenim u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa ("Narodne novine" br. 37/94.) pušta se u optjecaj 15. svibnja 1997. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 389/97.
Zagreb, 7. svibnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.