Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

NN 52/1997 (21.5.1997.), Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 18. stavka 1. Uredbe o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama ("Narodne novine", broj 45/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 1997. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PRIVREMENOG RAVNATELJA AGENCIJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU ODREĐENIM NEKRETNINAMA

Imenuje se IVAN VRKIĆ privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama.

Klasa: 080-02/97-01/69
Urbroj: 50304/2-97-01
Zagreb, 15. svibnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.