Ispravak Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

NN 52/1997 (21.5.1997.), Ispravak Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 48 od 14. srpnja 1995. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

U članku 29. ispred zadnjeg stavka umjesto brojke: "(2)" treba stajati brojka: "(3)".

U članku 40. stavku 1. točki 3. umjesto riječi: ("članak 32. stavak 2.)" trebaju stajati riječi: "(članak 34. stavak 2.)".

Klasa: 330-01/93-01/02
Zagreb, 16. svibnja 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.