Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 56/1997 (4.6.1997.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine", broj 38/94, 82/94, 50/95, 62/95, 79/95, 86/95 i 32/96) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 13. u ZADARSKOJ ŽUPANIJI kod nadležnosti Općinskog suda u Zadru u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Zadar brojka "5" zamjenjuje se brojkom "6", dok se u istoj koloni briše mjesto "Posedarje" kao i brojka "1" u njegovoj ravnini.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/6
Urbroj: 514-05-04-97-12
Zagreb, 8. svibnja 1997.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.