Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, broj: 01-051-97-3-1/1 od 27

NN 58/1997 (9.6.1997.), Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, broj: 01-051-97-3-1/1 od 27

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.
S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos ostvarenju nezavisnosti, cjelovitosti, izgradnji i napretku hrvatske države i razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima.

1. mr. Zlatko Mateša

2. akademik Vlatko Pavletić

Broj: 01-051-97-3-1/1
Zagreb, 27. svibnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.