Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, broj: 01-051-97-4-2/1 od 27

NN 58/1997 (9.6.1997.), Odluka o odlikovanju Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, broj: 01-051-97-4-2/1 od 27

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje
VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA
S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos nezavisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, te izgradnji i napretku hrvatske države.

1. mr. Borislav Škegro

Broj: 01-051-97-4-2/1
Zagreb, 27. svibnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.