Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle, broj: 01-051-97-13-1/1 od 27

NN 58/1997 (9.6.1997.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle, broj: 01-051-97-13-1/1 od 27

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM NIKOLE TESLE

za osobite zasluge u izumiteljstvu.

1. profesor Zlata Bartl

2. prof. dr. Teodor Fiedler

3. dr. sc. Franjo Flajšman

4. prof. dr. Adrijano Golubović

5. prof. dr. Ivan Gotić

6. dipl. ing. Dubravko Hunjet

7. prof. dr. Darko Mayer

8. dipl. ing. Ljiljana Pedišić

9. prof. dr. Hrvoje Soče

10. prof. dr. Antun Szavits-Nossan

Broj: 01-051-97-13-4-1/1
Zagreb, 27. svibnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.