Odluku o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "Vukovar

NN 58/1997 (9.6.1997.), Odluku o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "Vukovar

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. lipnja 1997. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIRODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA "VUKOVAR"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni zlatni i srebreni kovani novac u trajni spomen gradu Vukovaru i njegovim braniteljima, simbolu hrvatske borbe za obranu slobode u Domovinskom ratu.

2. Prigodni zaltni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 500 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 1.000.000,00 kuna.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 300.000,00 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu 3,50 grama i promjer 18 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je uže gradske jezgre. Na prikazu dominiraju građevine s prepoznatljivim baroknim elementima. U donjem polukrugu, na desnoj strani, ispisan je tekst "VUKOVAR", ispod kojeg je teksta ispisana godina izrade "1997."

6. Prigodni zlatni kovani novac s naličja izgleda ovako u središnjem dijelu prikaz je Vučedolske golubice, keramičke kultne posude u obliku ptice. Ispod prikaza golubice, uz donji rub, smješten je grb Republike Hrvatske. Kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA", koji omeđuje prikaz golubice. U gornjem polukrugu, na desnoj strani, brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "500", ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA".

7. Obod je prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna gladak.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna imat će s lica izgled istovjetan opisu iz točke 5. ove Odluke.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna imat će s naličja izgled istovjetan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. U gornjem polukrugu, na desnoj strani, brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "150", ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA".

11. Obod je prigodnog srebrenog kovanog novca od 150 kuna gladak.

12. Autor idejnog i likovnog rješenja je akademski kipar Kažimir Hraste.

13. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

1) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna

po cijeni od 650,00 kuna;

2) prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna

po cijeni od 195,00 kuna.

14. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 26. lipnja 1997. godine.

15. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodvat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

16. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 392/97.
Zagreb, 4. lipnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.