Odluku o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres Hrvatskih esperantista

NN 58/1997 (9.6.1997.), Odluku o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres Hrvatskih esperantista

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. lipnja 1997. godine donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOG OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni optjecajni kovani novac u apoenu od 25 kuna u povodu održavanja prvog kongresa Hrvatskih esperantista, 31. svibnja i 1. lipnja 1997. godine u Zagrebu.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 7.500.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 300.000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodjelne kovine. Jezgra prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, dok je prsten izrađen od slitine srebrenasta sjaja koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, čiji promjer opisane kružnice iznosi 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama.

Jezgra prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna ima promjer 18 milimetara i masu od 4,05 grama.

Prsten prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca prikaz je simbola Kongresa, elipsaste kružnice unutar koje je smješteno, u dva okomita stupca, osam izduženih romboida usmjerenih svojim vrhovima jedan prema drugome. U lijevom stupcu pet je romboida, od kojih su prvi, treći i peti ispunjeni okomitim linijama. U desnom stupcu tri su romboida, svi ispunjeni okomitim linijama, simbolizirajući crvena i bijela polja povijesnog hrvatskog grba. Svih osam romboida povezuje se, tvoreći veliko slovo "E" (tj. esperanto). U središnjem dijelu donje kružne površine prstena položen je istovjetni romboid, od kojeg na lijevu stranu započinje, ispisan kružno unutar prstena, tekst "UNUA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ", a završava s desne strane romboida. U drugom unutarnjem kružnom retku plohe prstena ispisan je tekst "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA", koji razdvaja brojčana oznaka godine kovanja "1997."., položena u središnjem dijelu, iznad izduženog romboida.

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "25". Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora u cvatu, a desno, grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA".

7. Autor idejnog i likovnog rješenja akademski je kipar Damir Mataušić.

8. Obod je prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna gladak.

9.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 393/97.
Zagreb, 4. lipnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.