Odluka o potvrđivanju izbora Marine Matulović Dropulić za gradonačelnicu Grada Zagreba

NN 60/1997 (11.6.1997.), Odluka o potvrđivanju izbora Marine Matulović Dropulić za gradonačelnicu Grada Zagreba

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 21. stavka 3. Zakona o Gradu Zagrebu ("Narodne novine" broj 90/92., 76/93., 69/95. i 14/97.), donosim

ODLUKU

kojom na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, potvrđujem izbor MARINE MATULOVIĆ DROPULIĆ za gradonačelnicu Grada Zagreba.

Broj: 01-97-821/1
Zagreb, 5. lipnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.