Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista

NN 60/1997 (11.6.1997.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres hrvatskih esperantista

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. lipnja 1997. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOG OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA"

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA" izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94.), s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA" ("Narodne novine" br. 58/97.), pušta se u optjecaj 24. lipnja 1997. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 394/97.
Zagreb, 4. lipnja 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.