Odluka o razrješenju Onesina Cvitana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji

NN 62/1997 (18.6.1997.), Odluka o razrješenju Onesina Cvitana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI MAKEDONIJI

ONESIN CVITAN razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju.

Ova Odluka stupa na snagu 31. srpnja 1997.

Broj: 01-97-927/1
Zagreb, 5. lipnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.