Pravilnik o rokovima i načinu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996.

NN 66/1997 (30.6.1997.), Pravilnik o rokovima i načinu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996.

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja, ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 6. točke 11. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93., 23/95. i 24/97.) i članka 6. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90. i 21/92.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na zajedničkoj sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donose

PRAVILNIK

O ROKOVIMA I NAČINU ISPLATE RAZLIKA MIROVINA I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA OD 1. VELJAČE 1995. DO 31. PROSINCA 1996.

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se rokovi i način isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996.

Članak 2.

Korisnicima mirovina kojima visina razlike iznosi do 200,00 kn isplatit će se svota razlike jednokratno, a najkasnije do 30. lipnja 1997.

Korisnicima tjelesnog oštećenja, doplatka za pomoć i njegu, privremene naknade, transferi (članak 132. ZOMIO), korisnicima kojima se mirovina isplaćuje ručno, korisnicima kojima se isplaćuje razlika mirovine, nakon ostavinske rasprave i korisnicima kojima je na razini jedne godine obračunata negativna razlika, a ukupno obračunata razlika pozitivna, bez obzira na visinu, razlika će se isplatiti jednokratno, a najkasnije do 30. lipnja 1997.

Korisnicima mirovina kojima visina razlike iznosi 200,01 do 1.500,00 kn isplatiti će se svota razlike, počev od 1. svibnja 1997. najkasnije u roku od 10 mjeseci. Ako se razlika isplaćuje, nakon roka od 10 mjeseci, isplatit će se jednokratno.

Korisnicima mirovina kojima visina razlike iznosi od 1.500,01 kn i više, isplatit će se svota razlike počevši od 1. svibnja 1997., najkasnije u roku od 16 mjeseci. Ako se razlika isplaćuje nakon roka od 16 mjeseci, isplatiti će se jednokratno.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. ožujka 1997.

Klasa: 140-13/97-01/1903

Urbroj: 341-99-01/97-2

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjedatelj zajedničke sjednice upravnih odbora
dr. sc. Ðuro Njavro, v. r.