Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), za školsku godinu 1997.

NN 67/1997 (2.7.1997.), Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), za školsku godinu 1997.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 20. stavka 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte ("Narodne novine", br. 101/95), i na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, te uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete i športa, ministar gospodarstva donosi

ODLUKU

O UPISU U OBRTNIČKE I DRUGE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE, U SUSTAV OBRAZOVANJA PROPISAN ODREDBAMA ČLANKA 39., 40., I 41. ZAKONA O OBRTU ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), ZA ŠKOLSKU GODINU 1997./98.

I.

Ovom odlukom utvrđuje se broj učenika koji će se u školskoj godini 1997/98. upisati u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, s pravom javnosti. Obrazovanje učenika izvodit će se prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu. Broj učenika koji se upisuju utvrdit će se prema vrstama obrazovnih programa, za zanimanja u obrtništvu i prema školama.

II.

U sklopu javnih obrazovnih potreba Republike Hrvatske u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola u školskoj godini 1997/98. prema programima iz točke I. ove odluke, upisat će se 3.983 učenika. U I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, učenici će se upisivati prema vrstama obrazovnih programa i u opsegu utvrđenom u "Strukturi i opsegu upisa učenika u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu", koja je u privitku i sastavni je dio ove Odluke.

III.

Pored učenika iz točke II. ove Odluke, pravo na upis imaju i drugi učenici, koji s obrtnikom imaju zaključen ugovor o naukovanju. Za ove učenike ministar gospodarstva donijet će odluku o dodatnom upisu.

IV.

Učenici će se upisivati pod uvjetima koje je Ministar prosvjete i športa propisao Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 1997/98. ("Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa" br. 2/97).

V.

Pravo na upis imaju učenici koji pored uvjeta iz točke IV. ove Odluke, imaju s obrtnikom zaključen ugovor o naukovanju (oznaka za narudžbu, "Narodne novine", UT-XI-4-123).

Klasa: 311-01/97-01/626
Urbroj: 526-01-97-07
Zagreb, 23. lipnja 1997.

Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


STRUKTURA I OPSEG UPISA UČENIKA U I. RAZRED OBRTNIČKIH I DRUGIH SREDNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, PREMA PROGRAMU PROPISANOM ODREDBAMA ČLANKA 39, 40. I 41. ZAKONA O OBRTU ("Narodne novine", broj 77/93, 90/96)

    PROGRAM ODOBREN UPIS
    R.   Šifra  Naziv  Tra-  Raz.  Uče-
    br.           janje  odjela nika
I.   ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
1.   Srednja strukovna škola Samobor
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
2.   Srednja škola "Ivan Švear"
    IvaniĆ Grad
    250333 Frizer  3    2,00  60
3.   Obrtnička škola za strojarstvo
    i elektrotehniku Velika Gorica
    014233 Automehaničar  3    2,00  60
II.   ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
4.   Ugostiteljska i trgovačka škola Sisak
    061103 Prodavač 3    2,00  60
5.   Industrijsko-obrtnička škola Sisak
    013933 Limar  3    0,50  15
    014033 Autolimar    3    0,50  15
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
6.   Obrtnička škola Sisak
    260133 Fotograf 3    0,27  8
    12133 Stolar  3    1,00  30
XI.   ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
32.   Obrtnička škola OSIJEK
    250333 Frizer  3    1,00  30
33.   Obrtnička škola Antuna Horvata, ĐAKOVO
    011803 Mehaničar poljoprivredne
    mehanizacije  3    0,50  15
    013533 Strojobravar   3    0,50  15
    013733 Plinoinstalater 3    0,67  20
    013933 Limar  3    0,17  5
    014033 Autolimar    3    0,17  5
    042133 Elektroinstalater    3    0,33  10
    042333 Elektromehaničar 3    0,33  10
    092133 Pekar  3    0,33  10
    092333 Mlinar  3    0,20  5
    092433 Mesar  3    0,50  15
    121133 Stolar  3    1,00  30
    133133 Zidar  3    0,34  10
    222133 Krojač  3    1,00  30
    250333 Frizer  3    1,00  30
    260133 Fotograf 3    0,33  10
    260333 Ličilac-soboslikar    3    0,33  10
    260533 Autolakirer   3    0,33  10
34.   Srednja škola DONJI MIHOLJAC
    013133 Tokar  3    0,50  15
    013433 Alatničar    3    0,33  10
    013533 Strojobravar   3    0,50  15
    013733 Plinoinstalater 3    0,33  10
    013833 Vodoinstalater  3    0,33  10
    061103 Prodavač 3    1,00  30
35.   Srednja škola Isidora Kršnjavoga NAŠICE
    133133 Zidar  3    0,50  15
    133233 Tesar  3    0,50  15
XII.  ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
36.   Škola za obrtnička zanimanja ŠIBENIK
    092133 Pekar  3    0,50  15
    092433 Mesar  3    0,50  15
    250333 Frizer  3    1,00  30
XIII.  ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
37.   Drvodjeljska tehnička škola VINKOVCI
    121133 Stolar  3    2,00  60
38.   Industrijsko-obrtnička škola S. S. Kranjčević, VINKOVCI
    013133 Tokar  3    0,33  10
    013522 Strojobravar   3    0,33  10
    014133 Bravar  3    0,33  10
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
    042133 Elektroinstalater    3    0,50  15
    042333 Elektromehaničar 3    0,50  15
    071403 Slastičar    3    0,50  15
    222133 Krojač  3    1,00  30
    250333 Frizer  3    1,00  30
XIV.  ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
39.   Obrtnička škola MAKARSKA
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
    250333 Frizer  3    1,00  30
    071203 Kuhar  3    1,00  30
    061103 Prodavač 3    1,00  30
40.   Srednja strukovna škola "Bana Jelačića" SINJ
    250333 Frizer  3    1,00  30
41.   Obrtnička škola SPLIT
    250333 Frizer  3    1,00  30
42.   Obrtničko-tehnička škola SPLIT
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
    121133 Stolar  3    1,00  30
43.   Srednja strukovna škola OMIŠ
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
    250333 Frizer  3    1,00  30
XV.   ŽUPANIJA ISTARSKA
44.   Srednja industrijska i obrtnička škola BUJE
    013533 Strojobravar   3    0,33  10
    013833 Vodoinstalater  3    0,33  10
    014033 Autolimar    3    0,33  10
    042133 Elektroinstalater    3    0,33  10
    042233 Autoelektričar  3    0,33  10
    042333 Elektromehaničar 3    0,33  10
    121133 Stolar  3    0,33  10
45.   Škola za turizam Pula
    071203 Kuhar  3    1,00  30
46.   Strukovna škola PULA
    092433 Mesar  3    1,00  30
    250333 Frizer  3    1,00  30
XVI.  ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
47.   Turistička i ugostiteljska škola DUBROVNIK
    071203 Kuhar  3    1,00  30
48.   Obrtnička škola DUBROVNIK
    014033 Autolimar    3    0,50  15
    014233 Automehaničar  3    0,50  15
    042133 Elektroinstalater    3    1,00  30
    121133 Stolar  3    1,00  30
    133133 Zidar  3    0,50  15
    250333 Frizer  3    1,00  30
    260333 Ličilac-soboslikar    3    0,50  15
XVII.  ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
49.   Tehnička, industrijska i obrtnička škola ČAKOVEC
    011803 Mehaničar poljoprivredne 
    mehanizacije (odjel u Prelogu) 3    0,50  15
    013133 Tokar  3    0,50  15
    013433 Alatničar    3    0,33  10
    013533 Strojobravar   3    0,50  15
    013933 Limar  3    0,50  15
    014033 Autolimar    3    0,50  15
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
    014233 Automehaničar (odjel u Prelogu) 3    0,50  15
    042133 Elektroinstalater    3    0,50  15
    042233 Autoelektričar  3    0,50  15
    042333 Elektromehaničar 3    0,50  15
    042433 Elektroničar-mehaničar  3    0,50  15
50.   Graditeljska škola ČAKOVEC
    133133 Zidar  0    0,50  15
    260333 Ličilac-soboslikar    3    0,50  15
51.   Gospodarska škola ČAKOVEC
    092133 Pekar  3    0,50  15
    092433 Mesar  3    0,50  15
XVIII  GRAD ZAGREB
52.   Ugostiteljska-turistička škola ZAGREB
    071203 Kuhar  3    1,00  30
    071403 Slastičar    3    1,00  30
53.   Elektrostrojarska obrtnička škola ZAGREB
    013033 Autolimar    3    1,00  30
    014233 Automehaničar  3    1,00  30
    012133 Elektroinstalater    3    1,00  30
54.   Obrtnička i industrijska graditeljska škola ZAGREB
    133133 Zidar  3    1,00  30
    133233 Tesar  3    1,00  30
55.   Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija ZAGREB
    013633 Instalater grijanja i klimatizacije   3    1,00  30
    013733 Plinoinstalater 3    1,00  30
    013833 Vodoinstalater  3    0,50  30
    013933 Limar  3    0,50  15
    014133 Bravar  3    1,00  15
56.   Obrtnička škola za osobne usluge ZAGREB
    250333 Frizer  3    2,00  60
    260133 Fotograf 3    1,00  30
    250233 Pediker 3    0,33  10
57.   Strojarska tehnička škola ZAGREB
    013133 Tokar  3    0,33  10
    013533 Strojobravar   3    0,33  10