Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju

NN 71/1997 (9.7.1997.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 17. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI FINSKOJ, SA SJEDIŠTEM U HELSINKIJU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-97-1073/1
Zagreb, 30. lipnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.