Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

NN 71/1997 (9.7.1997.), Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 14. stavka 3. Uredbe o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama (Narodne novine, broj 45/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA POSREDOVANJE U PROMETU ODREĐENIM NEKRETNINAMA

Imenuje se IVAN VRKIĆ direktorom Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama.

Klasa: 080-02/97-01/69
Urbroj: 50304/2-97-02
Zagreb, 3. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.