Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-8/1 od 26. lipnja 1997.

NN 72/1997 (11.7.1997.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-8/1 od 26. lipnja 1997.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

za osobit doprinos u promicanju hrvatske kulture i obrazovanja mladih Hrvata u Sjedinjenim Američkim Državama,

William Kerr

Redom Danice hrvatske
s likom Marka Marulića

Broj: 01-051-97-13-1-8/1
Zagreb, 26. lipnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.