Odluka o vrstama radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola

NN 75/1997 (21.7.1997.), Odluka o vrstama radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 23. stavka (6) točke 4. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

ODLUKU

O VRSTAMA RADIJSKIH POSTAJA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA

I.

1. Ovom se Odlukom utvrđuju vrste radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola u skladu s preporukama Europske konferencije pošta i telekomunikacija (CEPT).

2. Odredbe članka 26. Zakona o telekomunikacijama glede dokazivanja kakvoće radijske postaje primjenjuju se i na radijske postaje za koje se ne izdaje dozvola prema ovoj Odluci.

II.

Osim za radijske postaje iz članka 23. stavka 6. Zakona o telekomunikacijama, za postavljanje, nabavu i uporabu nije potrebna dozvola ni za sljedeće radijske postaje:

1. Pokretna radijska postaja u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, osim takvih mreža za određene korisnike,

2. Pokretna radijska postaja koja radi samo kao prijamnik u sustavu za pozivanje osoba,

3. Omnitracs i Euteltracs radijska postaja,

4. Inmarsat radijske postaje tipa C i D,

5. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) različite namjene, u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 u sljedećim frekvencijskim područjima, s definiranim najvećim efektivnim izračenim snagama ili razinama jakosti polja:

a) 6765-6795 kHz (42 dBmA/m na udaljenosti od 10 metara),

b) 13.553-13.567 MHz (42 dBmA/m na udaljenosti od 10 metara),

c) 26.957-27.283 MHz (42 dBmA/m na udaljenosti od 10 metara ili 10 mW),

d) 40.660-40.700 MHz (10 mW),

e) 433.050-434.790 MHz (10 mW),

f) 868.000-868.600 MHz (25 mW),

g) 868.700-869.200 MHz (25 mW),

h) 869.300-869.650 MHz (500 mW),

i) 869.700-870.000 MHz (5 mW uz razmak kanala 25 kHz ili 50 kHz),

j) 2400-2483.5 MHz (10 mW),

k) 5725-5875 MHz (25 mW),

l) 24.00-24.25 GHz (100 mW),

6. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) koje se upotrebljavaju za otkrivanje žrtava snježne lavine, u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 na sljedećim frekvencijama, s definiranim najvećim razinama jakosti polja:

a) 2275 Hz (42 dBmA/m na udaljenosti od 10 metara),

b) 457 kHz (7 dBmA/m na udaljenosti od 10 metara),

7. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) koje se upotrebljavaju za automatsku identifikaciju prolaska vozila u željezničkom prometu (AVI - Automatic Vehicle Identification for railways), u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 u frekvencijskom području 2446-2454 MHz, s najvećom efektivnom izotropno izračenom snagom od 500 mW.

8. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) koje se upotrebljavaju za upravljanje cestovnog prometa (RTTT - Road Transport & Traffic Telematics), u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 u frekvencijskom području 5795 - 5805 MHz, s najvećom efektivnom izotropno izračenom snagom od 8 W.

9. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) koje se upotrebljavaju za otkrivanje kretanja, u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 u sljedećim frekvencijskim područjima, s definiranim najvećim efektivnim izotropno izračenim snagama:

a) 2400-2483.5 MHz (25 mW),

b) 9200-9975 MHz (25 mW),

c) 13.4-14.0 GHz (25 mW),

d) 24.05-24.25 GHz (100 mW),

10. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) koje se upotrebljavaju za uzbunjivanje, u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 u sljedećim frekvencijskim područjima, s definiranim najvećim efektivnim izračenim snagama:

a) 868.600-868.700 MHz (10 mW),

b) 869.200-869.300 MHz (10 mW),

c) 869.650-869.700 MHz (25 mW),

11. Radijske postaje malog dometa (Short Range Devices) koje se upotrebljavaju za kontrolu upravljanja modelima, u skladu s preporukom CEPT/ERC Rec. T/R 70-03 na sljedećim frekvencijama (ili frekvencijskim područjima), s definiranim najvećim efektivnim izračenim snagama:

a) 34.995-35.225 MHz (100 mW),

b) 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.059 MHz, 27.145 MHz, 27.195 MHz, 40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHz (100 mW).

12. RLAN (Radio Local Area Network) radijska postaja koja radi u frekvencijskom području 2400 - 2483.5 MHz s najvećom efektivnom izotropno izračenom snagom od 100 mW i uporabom tehnike raspršenog spektra ("spread spectrum"), a u skladu s preporukom CEPT-a Rec. T/R 10-01,

13. GPS (Global Positioning System) radijska postaja koja radi kao prijamnik u frekvencijskom području namijenjenom radu GPS sustava,

14. Radijska postaja u pokretnoj ili nepokretnoj satelitskoj službi koja radi kao prijamnik za potrebe znanstvenih istraživanja u frekvencijskim područjima namijenjenim za te svrhe.

III.

Za radijske postaje navedene u ovoj Odluci, kao dokaz kakvoće vrijedi tipsko odobrenje ili potvrda kakvoće (certifikat) u skladu s odgovarajućom preporukom CEPT-a i ETSI normom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/45
Urbroj: 530-07-97
Zagreb, 16. srpnja 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.