Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

NN 79/1997 (8.8.1997.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) i članka 31. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ("Narodne novine" broj 2/96 i 26/96), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 25. srpnja 1997. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM

Članak 1.

U Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije, koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom ("Narodne novine" broj 26/96), u dijelu "Bolesti dišnog sustava", pod šifrom prema MKB "J44" i "J45", u stupcu "Uvjeti odobravanja", broj: "15" zamjenjuje se brojem: "18".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/97-01/53
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 25. srpnja 1997.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.