Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju u Beču (OESS), i za veleposla

NN 93/1997 (8.9.1997.), Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju u Beču (OESS), i za veleposla

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. MARIA NOBILA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju u Beču (OESS), i za veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-97-1325/1
Zagreb, 2. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.