Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 93/1997 (8.9.1997.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članaka 45. i 46. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine ("Narodne novine" br. 23/97) u članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Danom primjene ovog pravilnika prestaju vrijediti odredbe članka 9. Pravilnika o kvaliteti proizvoda od mesa ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti prirodne mineralne vode ("Narodne novine" br. 53/91), članka 3. Pravilnika o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu ("Narodne novine" br. 53/91), članka 8. Pravilnika o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih preparata ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91), članka 45. Pravilnika o kvaliteti mesa peradi ("Narodne novine" br. 53/91), članka 6. Pravilnika o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti juha, koncentrata za juhe, koncentrata za umake i dodataka jelima ("Narodne novine" br. 53/91), članka 8. stavaka 1., 2. i 3. Pravilnika o kvaliteti osvježavajućih bezalkoholnih pića ("Narodne novine" br. 53/91), članka 9. Pravilnika o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda te metodama za kontrolu kvalitete meda i drugih pčelinjih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavine začina ("Narodne novine" br. 53/91), članaka 7. i 8. Pravilnika o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla te margarina, majoneza i njima srodnih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91), članka 6. Pravilnika o kvaliteti pekarskog kvasca ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti alkoholnih pića ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti octene i razblažene octene kiseline ("Narodne novine" br. 53/91), članka 7. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode ("Narodne novine" br. 53/91), članka 7. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti kave, proizvoda od kave i surogata kave ("Narodne novine" br. 53/91), članka 109. stavaka 3. i 4. i članaka 145. i 152. Pravilnika o kvaliteti žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenine i brzo smrznutog tijesta ("Narodne novine" br. 53/91) i članka 12. Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem proizvode i bombonske proizvode ("Narodne novine" br. 90/96 i 12/97)."

Članak 2.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Iznimno, odredbe članaka 8., 9., 10., 11., 12. i 13. ovog pravilnika koje se odnose na označivanje nazivnih količina punjenja primjenjuju se od 1. siječnja 1999. godine."

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-03/01
Urbroj: 558-03/1-97-4
Zagreb, 29. kolovoza 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.