Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Izrael

NN 98/1997 (24.9.1997.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Izrael

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 17. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVI IZRAEL, SA SJEDIŠTEM U TEL AVIVU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-97-1438/1
Zagreb, 19. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.