Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-97-13-1-9/1 od 25

NN 103/1997 (6.10.1997.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-97-13-1-9/1 od 25

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje
posmrtno

za osobite zasluge u kulturi

EUGEN BUKTENICA

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM MARKA MARULIĆA

Broj: 01-051-97-13-1-9/1
Zagreb, 25. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.