Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 103/1997 (6.10.1997.), Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96 i 11/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. listopada 1997. godine donijela

ODLUKU

O PRODULJENJU ROKA ZA SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI DRŽAVNOG STANA, IZ ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

I.

Rok za sklapanje ugovora o kupoprodaji državnog stana iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96 i 11/97), produljuje se do 30. lipnja 1998. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030116-97-16
Zagreb, 2. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.