Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA

NN 103/1997 (6.10.1997.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1997. godine donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOG OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje u povodu obilježavanja pete obljetnice, 1992.-1997. godina, primanja Republike Hrvatske kao samostalne i priznate države u Organizaciju ujedinjenih naroda, prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 7.500.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 300.000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodjelne kovine. Jezgra prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, dok je prsten izrađen od slitine srebrnasta sjaja koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, čiji promjer opisane kružnice iznosi 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama.

Jezgra prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna ima promjer 18 milimetara i masu od 4,05 grama.

Prsten prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: unutar jezgre i prstena kovanog novca prikaz je znaka Organizacije ujedinjenih naroda, s tim da je unutar jezgre plošni prikaz planeta Zemlje, s posebno istaknutim reljefnim prikazom Republike Hrvatske. Prikaz unutar jezgre uokviren je stiliziranim grančicama masline, položenim unutar prstena kovanog novca. Iznad znaka, u dva retka, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA U O.U.N.", te nadnevak primanja Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda "22. V. 1992.". Ispod znaka uz donji rub, u središnjem dijelu prstena kovanog novca, ispisana je brojčana oznaka godine kovanja "1997.".

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca brojčana je oznaka nominalne vrijednosti "25". Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora u cvatu, a desno, grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA".

7. Autor idejnog i likovnog rješenja akademski je kipar Damir Mataušić.

8. Obod je prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna gladak.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 402/97.
Zagreb, 1. listopada 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.