Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

NN 104/1997 (8.10.1997.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. rujna 1997.

Broj: 081-97-1508/1
Zagreb, 29. rujna 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine" br. 3/94) u članku 1. riječ: "vojni" briše se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Sjedište i mjesna nadležnost općinskih i županijskih sudova je:

I. U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI za područje općinskih sudova u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.

Općinski sud u Dugom Selu za područje općina: Brckovljani i Rugvica te grad Dugo Selo.

Općinski sud u Ivanić Gradu za područje općina: Kloštar Ivanić i Križ te grad Ivanić Grad.

Općinski sud u Jastrebarskom za područje općina: Klinča Selo, Krašić, Pisarovina i Žumberak te grad Jastrebarsko.

Općinski sud u Samoboru za područje općina Stupnik i Sveta Nedjelja te grad Samobor.

Općinski sud u Svetom Ivanu Zelini za područje općine Bedenica te grad Sveti Ivan Zelina.

Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko te grad Velika Gorica.

Općinski sud u Vrbovcu za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec te grad Vrbovec.

Općinski sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te grad Zaprešić.

II. U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU za područje općinskih sudova u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini, Pregradi, Zaboku i Zlataru.

Općinski sud u Donjoj Stubici za područje općina: Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice te gradova Donja Stubica i Oroslavje.

Općinski sud u Klanjcu za područje općina: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela te grad Klanjec.

Općinski sud u Krapini za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj te grad Krapina.

Općinski sud u Predgradi za područje općina: Desinić i Hum na Sutli te grad Pregrada.

Općinski sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće te grad Zabok.

Općinski sud u Zlataru za područje općina: Budinšćina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica te grad Zlatar.

III. U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U SISKU za područje općinskih sudova u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini, Novskoj, Petrinji, Sisku i Topuskom.

Općinski sud u Dvoru za područje općine Dvor.

Općinski sud u Glini za područje grada Gline.

Općinski sud u Gvozdu za područje općine Gvozd.

Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje općina: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur te grad Hrvatska Kostajnica.

Općinski sud u Kutini za područje općina: Popovača i Velika Ludina te grad Kutina.

Općinski sud u Novskoj za područje općina: Jasenovac i Lipovljani te grad Novska.

Općinski sud u Petrinji za područje grada Petrinje.

Općinski sud u Sisku za područje općina: Lekenik, Martinska Ves i Sunja te grad Sisak.

Općinski sud u Topuskom za područje općine Topusko.

IV. U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU za područje općinskih sudova u Dugoj Resi, Karlovcu, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.

Općinski sud u Dugoj Resi za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić te grad Duga Resa.

Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Draganić, Krnjak i Lasinja te grad Karlovac.

Općinski sud u Ogulinu za područje općina: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te grad Ogulin.

Općinski sud u Ozlju za područje općina: Ribnik i Žakanje te grad Ozalj.

Općinski sud u Slunju za područje općina: Cetingrad i Rakovica te grad Slunj.

Općinski sud u Vojniću za područje općine Vojnić.

V. U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU za područje općinskih sudova u Ivancu, Ludbregu, Novom Marofu i Varaždinu.

Općinski sud u Ivancu za područje općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec te gradova Ivanec i Lepoglava.

Općinski sud u Ludbregu za područje općina: Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ te grad Ludbreg.

Općinski sud u Novom Marofu za područje općina: Breznički Hum, Breznica, Ljubeščica i Visoko te gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice.

Općinski sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica te grad Varaždin.

VI. U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U KOPRIVNICI za područje općinskih sudova u Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima.

Općinski sud u Đurđevcu za područje općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje i Virje te grad Đurđevac.

Općinski sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac te grad Koprivnica.

Općinski sud u Križevcima za područje općina: Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Svet Ivan Žabno te grad Križevci.

VII. U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU za područje općinskih sudova u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te grad Bjelovar.

Općinski sud u Čazmi za područje općina: Ivanska i Štefanje te grad Čazma.

Općinski sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač te grad Daruvar.

Općinski sud u Garešnici za područje općina: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica te grad Garešnica.

Općinski sud u Grubišnom Polju za područje općine Veliki Grđevac te grad Grubišno Polje.

VIII. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI za područje općinskih sudova u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu, Rijeci i Vrbovskom.

Općinski sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine te gradova Crikvenica i Novi Vinodolski.

Općinski sud u Čabru za područje grada Čabra.

Općinski sud u Delnicama za područje općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te grad Delnice.

Općinski sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik te grad Krk.

Općinski sud u Malom Lošinju za područje gradova Cres i Mali Lošinj.

Općinski sud u Opatiji za područje općina: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga te grad Opatija.

Općinski sud u Rabu za područje grada Raba.

Općinski sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo te gradova Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.

Općinski sud u Vrbovskom za područje grada Vrbovsko.

IX. U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U GOSPIĆU za područje općinski sudova u Donjem Lapcu, Gospiću, Korenici, Novalji, Otočcu i Senju.

Općinski sud u Donjem Lapcu za područje općine Donji Lapac.

Općinski sud u Gospiću za područje općina: Karlobag, Lovinac i Perušić te grad Gospić.

Općinski sud u Korenici za područje općina: Plitvička Jezera i Udbina.

Općinski sud u Novalji za područje grada Novalja.

Općinski sud u Otočcu za područje općina: Brinje i Vrhovine te grad Otočac.

Općinski sud u Senju za područje grada Senja.

X. U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U VIROVITICI za područje općinskih sudova u Orahovici, Pitomači, Slatini i Virovitici.

Općinski sud u Orahovici za područje općina: Crnac, Čačinci i Zdenci, te grada Orahovica.

Općinski sud u Pitomači za područje općine Pitomača.

Općinski sud u Slatini za područje općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin i Sopje te grad Slatina.

Općinski sud u Virovitici za područje općina: Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica te grad Virovitica.

XI. U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U POŽEGI za područje općinskih sudova u Pakracu i Požegi.

Općinski sud u Pakracu za područje gradova Lipik i Pakrac.

Općinski sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo i Velika te gradova Pleternica i Požega.

XII. BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU za područje općinskih sudova u Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu.

Općinski sud u Novoj Gradišci za područje općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogičevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje te grad Nova Gradiška.

Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klara, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje te grad Slavonski Brod.

XIII. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU za područje općinskih sudova u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Ninu, Obrovcu, Pagu, Prekom i Zadru.

Općinski sud u Benkovcu za područje općina: Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci te grad Benkovac.

Općinski sud u Biogradu na Moru za područje općina: Pašman, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov i Tkon te grad Biograd na Moru.

Općinski sud u Gračacu za područje općine Gračac.

Općinski sud u Ninu za područje općina Privlaka i Vir te grad Nin.

Općinski sud u Obrovcu za područje općine Jesenice te grad Obrovac.

Općinski sud u Pagu za područje općine Povljana te grad Pag.

Općinski sud u Prekom za područje općina Kali, Kukljica i Preko.

Općinski sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Škabrnja i Zemunik Donji, te grad Zadar.

XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU za područje općinskih sudova u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu.

Općinski sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te grad Beli Manastir.

Općinski sud u Donjem Miholjcu za područje općina: Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo te grad Donji Miholjac.

Općinski sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo.

Općinski sud u Našicama za područje općina: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci i Podgorač te grad Našice.

Općinski sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vladislavci i Vuka te grad Osijek.

Općinski sud u Valpovu za područje općina: Bizovac, Koška i Petrijevci te gradova Belišće i Valpovo.

XV. U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU za područje općinskih sudova u Drnišu, Kninu, Šibeniku i Tisnom.

Općinski sud u Drnišu za područje općina: Promina, Ružić i Unešić te grad Drniš.

Općinski sud u Kninu za područje općina: Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Orlić te grad Knin.

Općinski sud u Šibeniku za područje općina: Primošten i Rogoznica te gradova Skradin, Vodice i Šibenik.

Općinski sud u Tisnu za područje općina: Pirovac i Tisno.

XVI. U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU za područje općinskih sudova u Iloku, Vinkovcima, Vukovaru i Županji.

Općinski sud u Iloku za područje općina: Lovas i Tovarnik te grad Ilok.

Općinski sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te grad Vinkovci.

Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Tompojevci i Trpinja te grad Vukovar.

Općinski sud u Županji za područje općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja te grad Županja.

XVII. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU za područje općinskih sudova u Imotskom, Kaštel Lukšiću, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Splitu, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.

Općinski sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo, Lokvičić, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci te grad Imotski.

Općinski sud u Kaštel Lukšiću za područje općina: Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac te grad Kaštela.

Općinski sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi te grad Makarska.

Općinski sud u Omišu za područje općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje te grad Omiš.

Općinski sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace, Otok i Trilj te gradova Sinj i Vrlika.

Općinski sud u Solinu za područje općina: Klis, Muć i Dugopolje te grada Solina.

Općinski sud u Splitu za područje općina: Podstrana i Šolta te grad Split.

Općinski sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i Sućuraj te gradova Hvar i Stari Grad.

Općinski sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selce i Sutivan te grad Supetar.

Općinski sud u Trogiru za područje općina: Marina, Okrug i Seget te grad Trogir.

Općinski sud u Visu za područje gradova Komiža i Vis.

Općinski sud u Vrgorcu za područje grada Vrgorac.

XVIII. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U PULI za područje općinskih sudova u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli i Rovinju.

Općinski sud u Bujama za područje općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, te gradova Buje, Novigrad i Umag.

Općinski sud u Buzetu za područje općine Lanišće te grad Buzet.

Općinski sud u Labinu za područje općina: Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša te grad Labin.

Općinski sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te grad Pazin.

Općinski sud u Poreču za područje općina: Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar te grad Poreč.

Općinski sud u Puli za područje općina: Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan te grad Pula.

Općinski sud u Rovinju za područje općina: Bale, Kanfanar i Žminj te grad Rovinj.

XIX. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU za područje općinskih sudova u Dubrovniku, Korčuli, Metkoviću i Pločama.

Općinski sud u Dubrovniku za područje općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka te grad Dubrovnik.

Općinski sud u Korčuli za područje općina: Blato, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Smokvica, Trpanj i Vela Luka te grad Korčula.

Općinski sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradova Metković i Opuzen.

Općinski sud u Pločama za područje grada Ploče.

XX. U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

1. ŽUPANIJSKI SUD U ČAKOVCU za područje općinskih sudova u Čakovcu i Prelogu.

Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Vratišinec te gradova Čakovec i Mursko Središće.

Općinski sud u Prelogu za područje općina: Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sv. Marija te grad Prelog.

XXI. U GRADU ZAGREBU

1. ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU za područje općinskih sudova u Sesvetama, Zagrebu i Novom Zagrebu.

Općinski sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jasenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec.

Općinski sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).

Općinski sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprin, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Graničari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od rijeke Save)."

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova je:

Trgovački sud u Bjelovaru, za područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Trgovački sud u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Trgovački sud u Karlovcu, za područja Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Trgovački sud u Osijeku, za područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Trgovački sud u Pazinu, za područje Istarske županije.

Trgovački sud u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije.

Trgovački sud u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije.

Trgovački sud u Slavonskom Brodu, za područja Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Trgovački sud u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije.

Trgovački sud u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije.

Trgovački sud u Varaždinu, za područja Međimurske i Varaždinske županije.

Trgovački sud u Zadru, za područje Zadarske županije.

Trgovački sud u Zagrebu, za područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba."

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Za rješavanje predmeta iz članka 16. točka 1. a) za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko pet do deset godina, točka 2. c), h) i i) te točka 3. c) Zakona o sudovima, određuju se slijedeći općinski sudovi:

- Na području Županijskog suda u Zlataru

Općinski sud u Krapini za područje Općinskog suda u Pregradi,

Općinski sud u Zaboku za područje Općinskog suda u Klanjcu.

- Na području Županijskog suda u Sisku

Općinski sud u Glini za područje općinskih sudova u Gvozdu i Topuskom,

Općinski sud u Kutini za područje Općinskog suda u Novskoj,

Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje Općinskog suda u Dvoru.

- Na području Županijskog suda u Karlovcu

Općinski sud u Karlovcu za područje općinskih sudova u Dugoj Resi, Ozlju, Slunju i Vojniću.

- Na području Županijskog suda u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru za područje općinskih sudova u Čazmi i Garešnici,

Općinski sud u Daruvaru za područje Općinskog suda u Grubišnom Polju,

- Na području Županijskog suda u Rijeci

Općinski sud u Crikvenici za područje Općinskog suda u Rabu,

Općinski sud u Delnicama za područje općinskih sudova u Čabru i Vrbovskom.

Općinski sud u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku i Malom Lošinju,

- Na području Županijskog suda u Gospiću

Općinski sud u Gospiću za područje općinskih sudova u Donjem Lapcu, Korenici, Novalji, Otočcu i Senju,

- Na području Županijskog suda u Virovitici

Općinski sud u Slatini za područje Općinskog suda u Orahovici.

Općinski sud u Virovitici za područje Općinskog suda u Pitomači,

- Na području Županijskog suda u Zadru

Općinski sud u Zadru za područje općinskih sudova u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Ninu, Obrovcu, Pagu i Prekom,

- Na području Županijskog suda u Osijeku

Općinski sud u Valpovu za područje Općinskog suda u Donjem Miholjcu,

- Na području Županijskog suda u Vukovaru

Općinski sud u Vukovaru za područje Općinskog suda u Iloku,

- Na području Županijskog suda u Šibeniku

Općinski sud u Šibeniku za područje Općinskog suda u Tisnom,

- Na području Županijskog suda u Splitu

Općinski sud u Makarskoj za područje općinskih sudova u Omišu i Vrgorcu,

Općinski sud u Splitu za područje općinskih sudova u Kaštel Lukšiću, Solinu, Starom Gradu, Supetru i Visu,

- Na području Županijskog suda u Puli

Općinski sud u Bujama za područje Općinskog suda u Buzetu,

Općinski sud u Pazinu za područje općinskih sudova u Labinu i Poreču,

Općinski sud u Puli za područje Općinskog suda u Rovinju,

- Na području Županijskog suda u Dubrovniku

Općinski sud u Metkoviću za područje Općinskog suda u Pločama,

- Na području Županijskog suda u Čakovcu

Općinski sud u Čakovcu za područje Općinskog suda u Prelogu."

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Za suđenje u prvom stupnju u kaznenim postupcima protiv maloljetnika i mlađih punoljetnika iz djelokruga više općinskih sudova (članak 16. Zakona o sudovima) određuju se sljedeći općinski sudovi:

- Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općinskih sudova u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Sv. Ivanu Zelini, Vrbovcu i Zaprešiću,

- Općinski sud u Zlataru za područje općinskih sudova u Donjoj Stubici, Krapini i Zaboku,

- Općinski sud u Sisku za područje općinskih sudova u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini i Petrinji,

- Općinski sud u Karlovcu za područje Općinskog suda u Ogulinu,

- Općinski sud u Varaždinu za područje općinskih sudova u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu,

- Općinski sud u Koprivnici za područje općinskih sudova u Đurđevcu i Križevcima,

- Općinski sud u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Daruvaru,

- Općinski sud u Rijeci za područje općinskih sudova u Crikvenici, Delnicama i Opatiji,

- Općinski sud u Virovitici za područje Općinskog suda u Slatini,

- Općinski sud u Požegi za područje Općinskog suda u Pakracu,

- Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Novoj Gradišci,

- Općinski sud u Osijeku za područje općinskih sudova u Belom Manastiru, Đakovu, Našicama i Valpovu,

- Općinski sud u Vukovaru za područje općinskih sudova u Vinkovcima i Županji,

- Općinski sud u Splitu za područje općinskih sudova u Imotskom, Makarskoj, Sinju i Trogiru,

- Općinski sud u Šibeniku za područje općinskih sudova u Drnišu i Kninu,

- Općinski sud u Puli za područje općinskih sudova u Bujama i Pazinu,

- Općinski sud u Dubrovniku za područje općinskih sudova u Korčuli i Metkoviću,

- Općinski sud u Zagrebu za područje Općinskog suda u Sesvetama."

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i sporova na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika, sporova koji se odnose na zrakoplove i sporova na koje se primjenjuje zračno-plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika, kao i sporova koji se odnose na zaštitu i uporabu pronalazaka, uzoraka, modela i žigova, prava na uporabu tvrtke i sporova iz autorskog prava (članak 18. prije članak 19. točka 1. b), c) i d) Zakona o sudovima) određuju se sljedeći trgovački sudovi:

- Trgovački sud u Osijeku za područje Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu,

- Trgovački sud u Rijeci za područje trgovačkih sudova u Karlovcu i Pazinu,

- Trgovački sud u Splitu za područje trgovačkih sudova u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru,

- Trgovački sud u Zagrebu za područje trgovačkih sudova u Bjelovaru, Sisku i Varaždinu."

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Županijski sudovi u Čakovcu, Zlataru, Virovitici, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Vukovaru, trgovački sudovi u Dubrovniku, Pazinu, Sisku, Šibeniku i Zadru, te općinski sudovi u Čabru, Dugoj Resi, Iloku, Kaštel Lukšiću, Ninu, Novalji, Pitomači, Prekom, Prelogu, Solinu, Tisnom, Topuskom, Visu, Zaprešiću i Novom Zagrebu, počet će s radom nakon što ministar pravosuđa utvrdi da su osigurani uvjeti za rad suda i to radni prostor i tehnička opremljenost sukladno standardima, imenovani suci, primljeni sudski službenici i namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje suda i o tome donese odluku.

Do početka rada sudova iz stavka 1. ovoga članka poslove iz djelokruga ovih sudova obavljat će:

- za županijske sudove u Velikoj Gorici i Zlataru, Županijski sud u Zagrebu,

- za Županijski sud u Virovitici, Županijski sud u Bjelovaru,

- za Županijski sud u Slavonskom Brodu, Županijski sud u Požegi,

- za Županijski sud u Vukovaru, Županijski sud u Osijeku,

- za Županijski sud u Čakovcu, Županijski sud u Varaždinu,

- za trgovačke sudove u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru, Trgovački sud u Splitu,

- za Trgovački sud u Pazinu, Trgovački sud u Rijeci,

- za Trgovački sud u Sisku, Trgovački sud u Zagrebu,

- za Općinski sud u Dugoj Resi, Općinski sud u Karlovcu,

- za Općinski sud u Čabru, Općinski sud u Delnicama,

- za Općinski sud u Iloku, Općinski sud u Vukovaru,

- za općinske sudove u Kaštel Lukšiću, Solinu i Visu, Općinski sud u Splitu,

- za Općinski sud u Novalji, Općinski sud u Pagu,

- za Općinski sud u Pitomači, Općinski sud u Virovitici,

- za Općinski sud u Prelogu, Općinski sud u Čakovcu,

- za Općinski sud u Tisnom, Općinski sud u Šibeniku,

- za Općinski sud u Topuskom, Općinski sud u Gvozdu,

- za općinske sudove u Ninu i Prekom, Općinski sud u Zadru,

- za Općinski sud u Zaprešiću, Općinski sud u Samoboru za područje općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje i Pušća, a Općinski sud u Zagrebu za područje općina Luka i Marija Gorica te grad Zaprešić.

- za Općinski sud u Novom Zagrebu, Općinski sud u Zagrebu."

Članak 9.

U članku 10. stavku 2. riječ: "knjge" zamjenjuje se riječju: "knjige".

Članak 10.

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Ministar pravosuđa propisat će postupak i rokove za preuzimanje predmeta i uvjete za obavljanje poslova iz članka 6. ovoga Zakona.

Do ostvarivanja uvjeta za obavljanje poslova iz članka 6. ovoga Zakona poslove iz djelokruga sudova iz navedenog članka obavljat će:

- za općinske sudove u Zlataru, Velikoj Gorici i Novom Zagrebu, Općinski sud u Zagrebu,

- za Općinski sud u Virovitici, Općinski sud u Bjelovaru,

- za Općinski sud u Slavonskom Brodu, Općinski sud u Požegi,

- za Općinski sud u Vukovaru, Općinski sud u Osijeku,

- za Općinski sud u Čakovcu, Općinski sud u Varaždinu.

Članak 11.

Iza članka 13. dodaju se članci 13a. i 13b. koji glase:

"Članak 13a.

Županije, gradovi i općine dužni su sudjelovati u osiguranju radnog prostora za novoosnovane županijske, trgovačke i općinske sudove na svom području.

Članak 13b.

Izmjenom područja županija, gradova ili općina mijenja se i područje županijskog, trgovačkog ili općinskog suda prema odredbi članka 14. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94 i 100/96.).

Promjenom naziva mjesta utvrđenih zakonom mijenja se naziv sjedišta suda utvrđenog ovim Zakonom."

Članak 12.

Članci 14. i 15. brišu se.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-01/94-01/03
Zagreb, 19. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.