Odluka o puštanju u opticaj prigodnog opticajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda

NN 104/1997 (8.10.1997.), Odluka o puštanju u opticaj prigodnog opticajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1997. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOG OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA"

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA" izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine br. 37/94.), s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA" ("Narodne novine", br. 103/97.), pušta se u optjecaj 27. listopada 1997. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 403/97
Zagreb, 1. listopada 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.