Ispravak Zakona o udrugama

NN 106/1997 (10.10.1997.), Ispravak Zakona o udrugama

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o udrugama objavljenom u "Narodnim novinama" broj 70 od 7. srpnja 1997., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O UDRUGAMA

U članku 1. stavku 2. umjesto riječi: "stavka 4. i 5." trebaju stajati riječi: "stavka 5. i 6.".

Klasa: 230-01/97-01/01
Zagreb, 9. listopada 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.