Odluka o osnivanju nacionalnog odbora za ostvarivanje programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske

NN 107/1997 (14.10.1997.), Odluka o osnivanju nacionalnog odbora za ostvarivanje programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 94. i 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA USPOSTAVE POVJERENJA, UBRZANOG POVRATKA I NORMALIZACIJE ŽIVOTA NA RATOM STRADALIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, osniva se Nacionalni odbor za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske.

2. Zadaća je Nacionalnog odbora praćenje ostvarivanja ciljeva Programa kao što su stvaranje opće klime tolerancije i sigurnosti, ostvarivanje ravnopravnosti i povjerenja svih građana Republike Hrvatske, stvaranje općih društvenih, političkih, sigurnosnih i gospodarskih pretpostavki za normalizaciju života, organizirani povratak prognanih i izbjeglih hrvatskih građana, izgradnja demokratskog društva, te stvaranje političkog okvira za provedbu važećih pravnih normi na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske.

3. Za predsjednicu Nacionalnog odbora imenuje se Vesna Škare Ožbolt, zamjenica predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.

Za zamjenike predsjednice imenuju se:

- Ivica Vrkić, direktor Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama,

- dr. Vojislav Stanimirović, zastupnik u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske.

Za članove imenuju se:

- akademik Dubravko Jelčić, zastupnik u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske i predsjednik Vijeća Hrvatske radio-televizije,

- Martin Katičić, zastupnik u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske,

- prof. dr. Milorad Pupovac, zastupnik u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske,

- Sandor Jakob, zastupnik u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske,

- Mato Šimić, zastupnik u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske,

- Joško Morić, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

- Mirko Tankosić, pomoćnik ministra uprave Republike Hrvatske,

- Ivan Krstanović, pomoćnik ministra razvitka i obnove Republike Hrvatske,

- Lovre Pejković, predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice.

4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koju su sada pod upravom UNTAES-a, broj 01-97-713/1 od 30. travnja 1997.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-97-1596/1
Zagreb, 9. listopada 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.